Home

  Publications

  Labor Economics

  Codes

  Contact

  Software

  CV (PDF)
Friends:

  Translations
  Labor Market Observatory
  How to begin?

Programowanie w Pythonie jest naprawdę proste i każdy jest w stanie opanować podstawy. Nie obędzie się jednak bez instalacji kilku podstawowych bibliotek tego języka, a także środowiska programistycznego.

Zacznijmy jednak od początku. Aby pisać i uruchamiać swoje programy konieczne jest zainstalowanie języka oraz podstawowych bibliotek naukowych, które umożliwią przeprowadzanie obliczeń numerycznych. Na komputerze z zainstalowanym systemem Ubuntu instalacja odbywa się w standardowy sposób:

marcin@almighty:~$ sudo -s 
root@almighty:~# apt-get install python

Najważniejsze biblioteki do "obliczeń naukowych" tzn. SciPy i NumPy oraz MatplotLib możemy pobrać w postaci kodu źródłowego bądź gotowych pakietów z tej strony. Pakiety można zainstalować z pomocą dowolnego menadżera pakietów Ubuntu. Po instalacji z poziomu konsoli możemy wywołać Pythona wpisując po prostu:

marcin@almighty:~$ python
Zostaniemy przywitani zachęcającym:
Python 2.7.3 (default, Sep 26 2013, 20:03:06) 
[GCC 4.6.3] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
Pozostaje nam sprawdzić czy biblioteki naukowe zainstalowały się poprawnie:
>>> import numpy, scipy, matplotlib
>>> print numpy.__version__
1.7.1
>>> print scipy.__version__
0.12.0
>>> print matplotlib.__version__
1.3.0

Pisanie programu bezpośrednio w oknie interpretera Pythona byłoby strasznie niewygodne, stąd z pomocą przychodzą nam specjalne programy, które ułatwiają budowe skryptu. Kolorują one składnie, wstawiają pewne elementy kodu, ułatwiają dostęp do pomocy, czy też w końcu kompilacja kodu odpywa się w prosty sposób. Istenieje wiele tego roadzaju środowisk programistycznych, ja osobiście korzystam z programu Spyder, który uważam za jeden z najlepszych jeśli chodzi o programowanie naukowe w Pythonie.

Instalacja również i w tym przypadku jest bardzo prosta. Wystarczy w konsoli systemu jako root wpisać:
root@almighty:~# apt-get install spyder

Po instalacji i wywołaniu programu ukaże się nam następujące okno:

Obszar roboczy programu Spyder składa się z trzech głównych elementów. W największym oknie będzie powstawał nasz skrypt. Po prawej, dolnej stronie znajduje się konsola Pythona, która w czasie rzeczywistym przetwarza wydawane polecenia. W prawym górnym rogu znajduje się z kolei obszar pomcy, w którym na bieżąco wyświetla się informacja odnośnie wpisywanych przez nas poleceń.

Web site and all contents © Copyright Marcin Wozniak 2014, All rights reserved.
Free website templates