Home

  Publications

  Labor Economics

  Codes

  Contact

  Software

  CV (PDF)
Friends:

  OpenABM

  Translations

  Labor Market
 Observatory
 

1. Urban socio-economic system: combining geospatial data and humans behaviors - the Artificial City of UrSecM. Wozniak, (2018), Forecasting the unemployment rate over districts with the use of distinct methods, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics. (ahaed of print)
DOI: https://doi.org/10.1515/snde-2016-0115

M. Wozniak, (2016), Job Placement Agencies in an Artificial Labor Market. Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, 10 (2016-29): 1—53.
DOI: http://dx.doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2016-29

M. Wozniak, 2015c, Can stochastic equilibrium search model fit transitions economies? The tale of the three post-Soviet countries, Acta Oeconomica vol. 4, Hungarian Academy of Sciences. DOI: http://dx.doi.org/10.1556/032.65.2015.4.4

M. Wozniak, 2015b, Vocational education choice consequences in the labor market transition, Labour Market vol. 2(155), pp. 25-33.
https://www.ipiss.com.pl/kwartalnik-rynek-pracy

M. Wozniak, 2015a, Active Labour Market Programs: Some Estimates of the Matching Function for Poland Based on Regional Data, Ekonomista vol. 01, Polish Economic Society: Warsaw. http://www.ekonomista.info.pl/?rok=2015&nr=1&lang=0&menu=0&t=1

M. Wozniak, 2012, Search and matching models as a labor market study tool, Journal of Law, Economics and Sociology, vol. 4, UAM Press: Poznan.
https://repozytorium.amu.edu.pl/

M. Wozniak, 2012,Alternative Way of Long-Term Unemployed Reintegration, Social Policy vol. 10, Institute of Labour and Social Policy: Warsaw.

M. Wozniak, 2010, Long-Term Unemployment Faces, Social Policy vol. 3, Institute of Labour and Social Policy: Warsaw.
M. Wozniak, W. Jagodzinski, 2015, Social and Spatial Heterogeneity of Social Exclusion in Lodzkie Region, Public Employment Service: Lodz.
http://obserwatorium.wup.lodz.pl/

M. Wozniak, K. Bondyra et al. 2014, Effectiveness of the regional policy affecting the entrepreneurship development, National Research Institute – Institute of Agricultural and Food Economics, Warsaw. https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/4835/77.pdf?sequence=1

M. Wozniak, R. Pawlak, 2014, New Developments in Human Resources Management in Craft Enterprises., in: Razem dla rozwoju rzemiosla - spoleczna odpowiedzialnosc w procesie rozwoju kadr, red. K. Bondyra, A. Swidurska, W. Jagodzinski, Poznan.

M. Wozniak, 2013, Evaluation of vocational education in the Context of Labor Market Requirements
in lubelskie region
, in: Digital Vacational School, red. K. Bondyra, D. Postaremczak, A. Swidurska, Kraków.

M. Wozniak, 2013, Codziennosc regionalnego rynku pracy województwa zachodniopomorskiego,
w: Radosc z pracy, innowacyjne formy wspierania aktywnosci zawodowej osób 50+, red. K. Bondyra i in. Poznan.

M. Wozniak, 2012, Diagnoza stanu i potrzeb zachodniopomorskiego rynku pracy. Wyzwania
dla szkolnictwa zawodowego
, w: Specjalne szkolnictwo zawodowe wobec technologii informatycznych red. K. Bondyra, Poznan.

M. Wozniak, 2012, Rzemioslo w Polsce, w: Razem dla rozwoju rzemiosla,
red. K. Bondyra, A. Swidurska, M. Wojtkowiak, Poznan.


Web site and all contents © Copyright Marcin Wozniak 2016, All rights reserved.
Free website templates